Tomášův deník o plavané

Něco málo o plavané

Plavaná je jednou ze základních technik lovu ryb na udici. Spočívá v umístění nebo vedení přirozené nástrahy ve vodním sloupci, tzn. v libovolné hloubce od hladiny až po dno.

Plavaná je, co se týče vybavení, nejjednodušší rybářskou disciplínou. Lze ji provozovat pouze pomocí prutu,vlasce,zátěže(olůvka) a háčku. V tomto případě se použitá nástraha pohybuje podle své hmotnosti – lehčí nástrahy (zejména pečivo) plavou na hladině, těžší (např. ovoce, červi, žížaly) klesají ke dnu.

Typicky se ovšem při plavané používá tzv. splávek, což je součást prutu, který drží nástrahu v určité pevně nastavené hloubce. Pomocí něj lze nástrahou velmi jemně manipulovat a umisťovat jí. Čím dále je splávek od háčku, tím je denší ponor návnady.

Při lovu na tzv. bič (prut bez oček) se nepoužívá , přičemž vzdálenost nástrahy od břehu je omezena délkou prutu.

Nejčastějším indikátorem záběru u plavané je již zmíněný splávek. Splávky se vyrábí nejčastěji ze dřeva nebo z plastu. Používají se nejčastěji pesté barvy, aby byl splávek dobře vidět. Při lovu bez splávku na hladině je možné orientovat se přímo pohledem na nástrahu, případně napínáním vlasce.

Na plavanou lze cíleně lovit všechny druhy ryb žijících v ČR. Loví se takto zejména kaprovité ryby na přirozené nástrahy a dravé ryby, a to výhradně na živou rybičku.

 

Něco málo o feedru

Feeder

 

Feeder (čti „fídr“) je moderní rybolovná technika, která se V ČR rozšiřuje teprve od konce 90. let 20století. Svou povahou vychází z položené.

Indikace záběru

V indikaci záběru je největší rozdíl feederu oproti klasické položené. Nepoužívají se zde žádné přídavné indikátory . Tuto funkci zastává velmi jemná špička feederového prutu, která se podle pohybů vlasce ohýbá a vibruje. Díky tomuto systému lze odhalit i drobné a opatrné záběry, které by při použití klasických metod nebyly vůbec rozpoznatelné.

Feederové špičky jsou výměnné a mají různou tuhost pro použití v různých podmínkách, zejména podle síly proudu. Označují se obvykle číslem, které udává, při jaké zátěži  se špička ohne do pravého úhlu. Jejich konec bývá natřen reflexní barvou pro lepší viditelnost jemných pohybů.

Způsob lovu

Postavení feederového prutu při lovu na tekoucích vodách.

Feederem lze lovit jak na stojatých vodách, tak i na řekách a potocích.

Podobně jako u položené leží při lovu feederem nástraha na dně, případně se nad ním vznáší. K přidržení nástrahy zde slouží klasická zátěž nebo krmítko, které mimoto plní i druhý účel — svým obsahem láká ryby do blízkosti háčku s nástrahou.

Při lovu je vlasec zcela napnutý a měl by s prutem svírat úhel přibližně 90-110°, aby se jeho pohyby v co největší míře přenášely na pohyb špičky prutu. Na tekoucích vodách se navíc prut staví vysoko (někdy až téměř kolmo), aby byla ponořena co nejmenší část vlasce a nepůsobil na něj tlak vody.

 Druhy lovených ryb v České republice

Feeder je univerzální rybolovná technika, lze tedy pomocí ní chytat téměř všechny druhy ryb žijící v České republice. Vzhledem ke svojí citlivosti se však nejvíce využívá pro lov menších a středních ryb, a to zejména kaprovitých. Dá se použít i na lov velkých darých ryb(štik).Pro tyto ryby to však není klasický feeder ale speciální heavy feeder který je konstruován na větší zatížení.

Průměrná známka: 2,00